Utvidet leie er et valgfritt tilbud for deg som ønsker turer på mer enn 60 minutter. 

  • Om du skrur på utvidet leie kan du ha sykkelen i 6 timer og 60 minutter.
  • Du blir varslet før utvidet leie starter. 
  • Etter de inkluderte 60 minuttene, koster det 5 kr per påbegynte kvarter. Det vil si at du kan ha en sykkel i 7 timer, med maksimal pris på 120 kr.

Did this answer your question?