Når du har skrudd på utvidet leie, vil turen din automatisk gå over til utvidet leie etter de inkluderte 60 minuttene. 

  • Du får SMS med påminnelse 5 minutter før utvidet leie starter. 
  • Etter endt tur, vil du få en SMS med beløpet som trekkes fra kortet ditt. 

Betaling

  • Kortet du har lagt inn på profilen din vil bli trukket med beløpet for turen
  • Kvitteringer for betalinger finner du på profilen din på oslobysykkel.no
  • Her kan du også fjerne, eller endre ditt betalingskort
  • Fjerner du du kortinformasjonen, blir utvidet leie skrudd av

Relevante artikler: 

Did this answer your question?