Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Har du sykkelen over tiden uten et kort knyttet til konto, vil du få en advarsel
  • Andre gang du leverer for sent blir abonnementet sperret
  • Sperring av abonnement gjelder ut hele sesongen, så det er lurt å følge med på tiden, og ta kontakt med oss hvis det oppstår problemer. 

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Du kan ha sykkelen inntil 60 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. 
  • Du kan ha sykkelen i totalt 6 timer og 45 minutter.
Did this answer your question?