Hva som skjer om du leverer en sykkel for sent

  • Har du sykkelen over tiden, vil du få en advarsel
  • Andre gang du leverer for sent blir abonnementet sperret
  • Sperring av abonnement gjelder ut hele sesongen, så det er lurt å følge med på tiden, og ta kontakt med oss hvis det oppstår problemer. 

Hvor lenge kan jeg ha en sykkel?

  • Har du ikke huket av for utvidet leie, er leietiden på 60 minutter 
  • Har du huket av for utvidet leie, kan du ha sykkelen i totalt 7 timer

Relevante artikkel:

Did this answer your question?