Under sesongen 2018 har vi mer eller mindre et ferdig utbygd anlegg i henhold til anbudet fra Oslo kommune. Stativene er fordelt flere steder i byen, fra ring 1 til ring 3. Selv om rammen i anbudet sier at vi er klare, har vi fortsatt ulike planer på hvordan vi kan sørge for at enda flere stativer kan få plass. En god del av årets stativer har kommet i sentrum slik at avstanden mellom hvert stativ blir kortere. Vi jobber aktivt med optimalisering av lokasjonene slik at det blir mest mulig hensiktsmessig for at flere skal kunne bysykle enda mer.

Hvordan bygge et bysykkelstativ?
Veien fra idé til ferdig stativ er omfattende: Hvert stativ begynner som et forslag, men innen det er på plass skal det gjennom en prosess på 13 steg som involverer mange mennesker og etater.

Veien til et ferdig stativ

 1. Planlegging: Hvor trenger vi flere stativ? Basert på innspill fra dere, kollektivknutepunkt, hvite flekker på kartet, hva som er hensiktsmessig i forhold til ombæring og best brukervennlighet ser vi på aktuelle områder og planlegger neste steg. 
 2. Befaring: Et stativ lar seg ikke bygge med mindre det er fysisk plass til det, og det vet vi ikke før vi har vært der og sett med egne øyne. Vi har med lasermåler, og undersøker grunnen, tilgang til strøm, plassering i forhold til sikkerhet for gående og kjørende etc. Mange steder viser seg ikke å være egnet, andre steder kan fungere om vi for eksempel tar noen parkeringsplasser. I alle tilfeller må det være mulig å få strøm dit.
 3. Tegning: Stativet tegnes inn i kart som et konkret forslag, med antall låser og reklamevitriner. Vi får plass til tre eller fem låser pr 2,2 meter, avhengig av om det er enkeltsidig eller dobbeltsidig stativ.
 4. Høring: Forslaget sendes ut på høring til relevante instanser, som bydelen, trafikkmyndighetene, park og idrett, byantikvaren og andre som berøres av planene. Samtidig sendes nabovarsel til berørte naboer. 
 5. Avtaler: Om stativet settes på ikke-kommunal grunn må det inngås avtale med grunneier. Det samme gjelder om strømmen hentes fra privat strømkilde.
 6. (Etter punkt 5. er det ofte tilbake til start, fordi kommunale etater og/eller private har innsigelser til plasseringen. Da er det bare å se på alternative plasseringer i området.)
 7. Søknad: Om det i løpet av de foregående punktene ikke har dukket opp hindringer for plasseringen kan Bymiljøetaten søke til Plan- og bygningsetaten om byggetillatelse for stativet.
 8. Entreprenørbefaring: Før vi kan grave må vi ha en kabelpåvisning og en gravemelding. I noen tilfeller må vi ha midlertidig skiltvedtak mens vi graver.
 9. Søknad: Før arbeidet kan starte må entreprenøren søke om igangsettelsestillatelse fra Oslo Kommune.
 10. Skiltvedtak: I flere tilfeller, som for eksempel der det bygges på parkeringsplass må det også fattes et nytt skiltvedtak i kommunen.
 11. Graving: Når alle tillatelser er på plass kan entreprenøren sette i gang. Asfalt skal skjæres, fundamenter skal graves ned og strøm føres frem i en grøft.
 12. Montering: Til slutt monteres stativet og reklamevitrinene på de fundamenterte stålføttene og strøm kobles til.
 13. Ferdigattest: Stativet er klart når vi får en ferdigattest fra Plan og Bygg. Stativet legges inn i appen, og er klart til bruk!

Når vi er i mål og 3000 bysykler ruller i Oslo, har vi vært gjennom denne prosessen nesten 300 ganger.

Har du forslag til hvor det bør være et stativ?

Selv om vi har vært høyt og lavt i Oslo for å finne gode alternativer, tror vi at dere vet om steder vi kan ha oversett eller områder som fortjener en ny vurdering. Det vi ser etter er: 

 • Plasseringer innenfor Ring 3, gjerne i nærheten av kollektivknutepunkt, som er lett å få øye på fra flere vinkler
 • En relativt flat plass på minimum 7 x 2,5 meter med kort vei til strøm, og hvor ombæringsbilen enkelt kan komme til. 

Send forslaget med nærmeste gateadresse eller GPS-koordinater så tar vi det med videre i planleggingen. Som du sikkert forstår er det ingen garanti for at det kommer et stativ akkurat her, men vi lover å vurdere alle forslag. Takk for hjelpen!

 

Did this answer your question?